Figura kreślona, 1957
pióro, tusz w tonie czarnym i akwarela na papierze milimetrowym
57.5 x 38 cm (wymiar z ramą 71.5 x 52 cm)
sygn. i dat. p.d.: Lebenstein 1957

Proweniencja:

- Kolekcja prywatna, Stany Zjednoczone
- Kolekcja prywatna, Warszawa

Opis:

Nałożone na siebie figury geometryczne, wyodrębnione kolorem z rozlewającego się brązowego tła, układają się w postać ludzką. Centralnie umieszczony prostokątny kształt wypełniają mniejsze prostokąty, żółte, czerwone i białe atomy, budujące figurę. Głowę tworzą dwa prostokąty stojące na wierzchołkach, w podobny sposób wypełnione mniejszymi prostokątami. Zintegrowane z postacią linie tworzą kolejne kształty, sugerujące, że jest ona częścią większej całości. Przypomina totemiczny znak, symbol pradawnych kultur. Joanna Pollakówna, pisząc o „figurach kreślonych", zwracała uwagę, że z praziemnej, skamielinorodnej materii farby wykształciła się kolejna faza Lebensteinowskiej filogenezy. Tym razem jest to ikona człowieka, uniwersalny ślad ludzkiego istnienia.

  • Zapytaj o tę pracę