La Quête (Poszukiwanie), 1967
olej na płótnie
60.5 x 38 cm (wymiar z ramą 73.5 x 51 cm)

sygn. i dat. l.d.: LEBENSTEIN 67

Proweniencja:

- Dom Aukcyjny Agra-Art, Warszawa, 2009
- Kolekcja prywatna, Poznań
- Kolekcja prywatna, Warszawa

Opis:

Obraz przedstawia dwie symetrycznie klęczące skrzydlate figury flankujące wertykalny, falliczny kształt. Symetryczna kompozycja kojarzy się z obrazem wotywnym. Dominującą grupę wyobrażeń wotywnych składanych w czasach starożytnych i w kulturze chrześcijańskiej stanowiły przedstawienia organów ciała. Wotum-organ miał przejmować chorobę, skupia ją na sobie, podczas gdy do prawdziwego ciała napływał ożywczy, zdrowotny fluid przesłany przez boga lub świętego. W Starożytnej Grecji i Rzymie do najczęściej ofiarowywanych wotów należały przedstawienia rąk, dłoni, stóp (niekiedy w sandałach), piersi, oczu, uszu, fallusów i głowy. Ikonografia wotywna niesie jednoznaczny obraz niejednoznacznej fragmentaryzacji ciała. Lebenstein bawi się tą formułą, stawiając na piedestale fallusa jako zakorzeniony w kulturze symbol męskości, siły i potencjału.
  • Zapytaj o tę pracę