Bez tytułu
gwasz na papierze
42 x 29.5 cm (wymiar z ramą 65.5 x 52.5 cm)
sygn. p.d.: Lenica

Proweniencja:

- spuścizna po artyście, Warszawa, 1977;
- kolekcja prywatna, Polska.

Opis:

Tuż po wojnie rozpoczął najbardziej decydujące dla jego drogi artystycznej eksperymenty techniczne, tworząc „dzieła warstwowe”, poszukując ciekawych rozwiązań kolorystyczno-fakturalnych nakładając na powierzchnię obrazu kilka warstw farby, następnie ją zdzierając, co wydobywało kolejne, nieregularne, barwne płaszczyzny.
   Jak wielu artystów tamtego okresu przez pewien czas tworzył pod wpływem socrealizmu, ulegając tematom stricte polityczno-społecznym, jednak już pod koniec lat 50. powrócił do zainteresowania taszyzmem oraz ekspresjonizmem abstrakcyjnym, wyznaczając tym samym główny styl w swojej twórczości, który do dziś uznawany jest za niezwykle oryginalny i charakterystyczny.
   Oferowana praca pochodzi z lat 60. kiedy styl artysty był już wyklarowany, a malarz miał na swoim koncie liczne wystawy i sukcesy komercyjne. Okres ten uznawany jest za najlepszy i najbardziej pożądany w jego twórczości.
  • Zapytaj o tę pracę