Portret sferyczny, ok. 1919
olej na kartonie
36.5 x 48.5 cm (wymiar z ramą 58 x 70.5 cm)

sygn. l.d.: B.Biegas

Proweniencja:

- Kolekcja prywatna (z daru artysty), Paryż
- Kolekcja prywatna, Fontainebleau, Francja

Wystawy:

Wystawy

- Wejman Gallery, Warszawa, 2018, Bolesław Biegas

Bibliografia:

Bibliografia

Bolesław Biegas, kat. wystawy Wejman Gallery, Warszawa, 2018, s. 45-46

Opis:

Praca należy do cyklu obrazów sferycznych, które wzbudziły zainteresowanie Bolesławem Biegasem na paryskich salonach. Nowy styl oczarował część francuskich krytyków, a o Biegasie zaczęto mówić w kuluarach jako o „mistrzu koła". Sferyzm bazował na kompozycji opartej na formach kolistych, przecinających się nawzajem, wypełnionych drobnymi punkcikami, bądź niewielkimi pociągnięciami pędzla. Koło było główną dominantą, wszystkie inne figury w tej stylistyce były pominięte. Całość tworzy nowe figury, a umownie rozczłonkowane części ukazują spójną całość. Portret sferyczny z 1919 roku to wczesny obraz będący rezultatem eksperymentów artysty zbliżających jego twórczość do abstrakcji. W centrum kompozycji ukazana jest twarz en face o przykuwających uwagę oczach. Mocno zaznaczony nos i łuki brwiowe o kanciastych liniach są ukłonem w stronę kubizmu. Głowa została wkomponowana w geometryczną mozaikę skonstruowaną z wielu przecinających się okręgów, kreślonych przy pomocy cyrkla. Oprócz zgeometryzowanego tła, istotną rolę w obrazach sferycznych odgrywają wzajemne relacje kolorów, nowo powstałych figur, których układ, różnorodność oraz forma nawiązują do barwnych witraży.

  • Zapytaj o tę pracę