Portret sferyczny, 1919
olej na kartonie
49 x 36 cm (wymiar z ramą 66 x 54 cm)

sygn. p.d.: B.Biegas

Proweniencja:

- Spuścizna Biegasa, Towarzystwo Historyczno-Literackie, Paryż, 1954;
- Galerie Jan Kugier, Geneve;
- Dom aukcyjny Pierre Cornette De Saint-Cyr, Boleslas Biegas, 30 juin 1987, Paris, (pozycja 84);
- Kolekcja prywatna, Paryż.

Wystawy:

Wystawy

- Bolesław Biegas, Między inspiracją a symbolem, Villa la Fleur, 14.V - 31.VII. 2011.

Bibliografia:

Bibliografia

- Katalog wystawy Bolesław Biegas, Między inspiracją a symbolem, Villa la Fleur 2011, s. 16 (il.).

Opis:

Typ malarstwa, zwany sferycznym, do którego należy również Portret sferyczny z 1919 roku, to rezultat eksperymentów Biegasa zbliżających jego twórczość do abstrakcji. Sferyzm wywołał poruszenie w paryskim kręgu artystycznym i był szeroko komentowany przez ówczesną awangardę. Głównym tematem cyklu obrazów sferycznych jest postać kobieca ujęta z profilu lub ukazana w formie popiersia. Została ona wkomponowana w geometryczną mozaikę skonstruowaną z wielu przecinających się okręgów, kreślonych przy pomocy cyrkla. Biegas odrzucał przy tym wszystkie inne figury geometryczne. Oprócz zgeometryzowanego tła, istotną rolę w obrazach sferycznych odgrywają wzajemne relacje kolorów powstałych figur, których układ oraz różnorodność nawiązują do barwnych witraży.

Portret sferyczny <p>Typ malarstwa, zwany sferycznym, do którego należy również <em>Portret sferyczny</em> z 1919 roku, to rezultat eksperymentów Biegasa zbliżających jego twórczość do abstrakcji. Sferyzm wywołał poruszenie w paryskim kręgu artystycznym i był szeroko komentowany przez ówczesną awangardę. Głównym tematem cyklu obrazów sferycznych jest postać kobieca ujęta z profilu lub ukazana w formie popiersia. Została ona wkomponowana w geometryczną mozaikę skonstruowaną z wielu przecinających się okręgów, kreślonych przy pomocy cyrkla. Biegas odrzucał przy tym wszystkie inne figury geometryczne. Oprócz zgeometryzowanego tła, istotną rolę w obrazach sferycznych odgrywają wzajemne relacje kolorów powstałych figur, których układ oraz różnorodność nawiązują do barwnych witraży.</p>
  • Zapytaj o tę pracę