Niosąca owoce
drzeworyt na bibule japońskiej
36.5 x 20.9 cm (wymiar z ramą 45 x 29 cm)

sygn. l.d.: Stanisław Raczyński

Opis:

Jako autor drzeworytów Raczyński podejmował głównie tematykę architektoniczną i figuralną, często odnosząc się także do polskich tradycji i folkloru. Niosąca owoce to przykład realizacji cechującej się subtelną dekoracyjną stylizacją przedstawienia. Postać o mocnej posturze ukazana została w ruchu, niosąc na ramieniu kosz ze świeżymi kiściami winogron. Przedstawiona została niemal frontalnie, zajmując prawie całą przestrzeń obrazu. Tło stanowi prosty krajobraz z wijącą się drogą i roślinnością wokół oraz skłębionymi, obfitymi chmurami. Niosąca owoce, z jej bezpośrednimi odniesieniami do natury, budzi wrażenie witalności, młodości, żywości i energii.

  • Zapytaj o tę pracę