Musique, 1916
drzeworyt na bibule
15.7 x 21.8 cm (wymiar z ramą 47 x 52.5 cm)

numerowany l.d.: E. P.
sygn. i dat. oł. p.d.: Hayden 1916

Opis:

Drzeworyt Musique została wykonana przez Henryka Haydena specjalnie na festiwal Ravel-Satie, który odbył się na wiosnę 1916 roku. Artysta był miłośnikiem muzyki, z pewnością ta pasja sprawiła, że przyjął zlecenie ilustracji programu festiwalu. Takie zlecenia artysta niezmiernie rzadko aprobował.

Praca pochodzi z okresu kubistycznego, cechy tego stylu, takie jak rezygnacja z perspektywy, silne kontrasty czerni i bieli oraz uproszczenie form, sytuuje ją jako reprezentacyjne dzieło kubistyczne. W następnych latach podobne przedstawienia martwych natur zaczną występować w sztuce Juan'a Grisa, w których to instrumenty muzyczne stają się dominantami przedstawień.

Rok 1916 był wyjątkowo ważnym okresem w karierze artysty, wówczas sam André Salmon włączył prace Haydena do wystawy L'art Moderne en France na Salon d'Antin, wśród 52 innych twórców. Wyróżnienie to było znaczące i ukazujące docenienie artysty oraz jego rosnącą pozycję we Francji.

  • Zapytaj o tę pracę