Biografia

Studia artystyczne rozpoczął w Szkole Sztuk Dekoracyjnych w Poznaniu (1922-23) następnie kontynuował naukę w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie do 1927 roku. Był uczniem profesorów Miłosza i Mieczysława Kotarbińskich oraz Władysława Skoczylasa.

Po raz pierwszy pokazał swoje prace na wystawie Stowarzyszenia Artystów Grafików "Ryt" w 1926 roku. W tym samym roku odwiedził miejscowość Szlembark, której poświęcił swoje cykle graficzne i rysunkowe. Od roku 1928 zaczął tworzyć prace poświęcone Szlembarkowi, które w sposób naturalistyczny ukazywały życie na wsi. Pierwsza indywidualna wystawa prac artysty odbyła się w 1930 roku w Salonie Garlińskiego.

W okresie wojny mieszkał w Krakowie i Szlembarku, niestety podczas Powstania Warszawskiego spłonęły wszystkie prace artysty trzymane w warszawskiej pracowni. Po wojnie zaprzestał grafiki na rzecz rysunku, który stał się jego główną wypowiedzią artystyczną. Tak powstał cykl rysunków zburzonej Warszawy zatytułowany "Warszawa 1945". Rok później Kulisiewicz wrócił na stałe do stolicy, obejmując jednocześnie stanowisko profesora na Akademii Sztuk Pięknych. W latach 50. rozpoczął się okres podróżniczy, który stał się inspiracją do powstania cykli rysunkowych, gdzie ważną rolę odgrywa kolor, nieobecny we wcześniejszych pracach.

Tadeusz Kulisiewicz był laureatem licznych nagród artystycznych i odznaczeń państwowych, oraz członkiem licznych organizacji artystycznych.
Przewiń do góry okna