Biografia

W latach 1946 -51 był uczniem Władysława Strzemińskiego w łódzkiej PWSSP ( Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych ) dyplom obronił jednak  w  pracowni grafiki u Ludwika Tyrowicza. W latach 1947 do 1993 pracował na macierzystej uczelni, gdzie objął stanowisko profesora w roku 1983.

Podczas swojej pracy na uczelni, kilkakrotnie wykładał gościnnie na zagranicznych uczelniach: w Mons (1978, 1982) w Marburgu (1990),  przez cały rok akademicki 1989/1990 nauczał na uniwersytecie w Geissen.

Stanisław Fijałkowski jest wiceprezydentem Międzynarodowego Stowarzyszenia Drzeworytników XYLON w Szwajcarii oraz przewodniczącym Polskiej Selekcji tej organizacji. W latach 70 XX w. był wiceprezesem Polskiego Komitetu AIAP (Association Internationale des Arts Plastiques) Międzynarodowego Stowarzyszenia Sztuk Plastycznych. Artysta niejednokrotnie reprezentował Polskę  m.in. na Biennale w São Palo w 1969, trzy lata później w Wenecji. Był wielokrotnie uhonorowany prestiżowymi nagrodami m.in.  Nagrodą Krytyki Artystycznej im. Kamila Cypriana Norwida, czy nagrodą Jana Cybisa.

Jego twórczość bardzo charakterystyczna o prostych formach, zawężonej palecie barwnej,  aestetycznej w wyrazie, charakteryzuje się poetyckim nastrojem. Droga twórcza artysty była szukaniem odpowiedniej formy i środków wyrazu. Dzieła Fijałkowskiego zostały docenione przez światowe Muzea Sztuki oraz przez prywatnych kolekcjonerów. Prace artysty  można podziwiać m.in. Association Internati Galerii Trietiakowskiej w Moskwie, Museum of Modern Art w Nowym Jorku, Tate Gallery w Londynie, w Graphische Sammlung Albertina w Wiedniu.
Przewiń do góry okna