Biografia

Malarz, grafik, fotograf, absolwent Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. Podczas studiów zainteresował się fotografią artystyczną, był członkiem Związku Polskich Artystów Fotografików. W 1958 roku jego prace prezentowano na kilku wystawach: w Warszawie, Gliwicach, Poznaniu. Równolegle uprawiał malarstwo i rysunek, na początku lat 60-tych także rzeźbę. Wziął udział w 1959, w prestiżowej III Wystawie sztuki nowoczesnej w Zachęcie w Warszawie, jego prace prezentowane były również przy okazji Kongresu AICA w Krakowie. Wystawą o szczególnym znaczeniu dla jego przyszłej kariery artystycznej była ekspozycja w Starej Pomarańczarni w 1964 roku, zakończona komercyjnym sukcesem. Oprócz fotografii, w pierwszej fazie działalności artystycznej Beksiński tworzył abstrakcyjne reliefy i pełnoplastyczne rzeźby. Stopniowo porzucał abstrakcję, swoje zainteresowania koncentrując na malarstwie figuratywnym, ekspresyjnym. Na początku lat 70-tych artysta drastycznie zerwał z awangardą, na wystawach eksponując pejzaże i obrazy figuralne, należące już do tzw. "okresu fantastycznego". Kolejnym etapem w twórczości Beksińskiego było zainteresowanie fotomontażem i grafiką komputerową.
Przewiń do góry okna