Biografia

Absolwent Wydziału Mechaniki Precyzyjnej Politechniki Warszawskiej oraz Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Malarstwo studiował pod kierunkiem Stanisława Szczepańskiego, Jana Wodyńskiego i Aleksandra Kobzdeja, ponadto kształcił się w dziedzinach scenografii u Władysława Daszewskiego oraz typografii u Juliana Pałki. Praca dyplomowa Winiarskiego Zdarzenie, informacja, obraz, ukończona w 1966 roku, stała się podstawą teoretyczną do dalszej twórczej działalności artysty oraz instrukcją programowania obrazów. Pierwsze prace, zrealizowane na podstawie własnego programu artystycznego uhonorowane zostały w 1966 roku Nagrodą Główną na Sympozjum Artystów i Naukowców Sztuka w zmieniającym się świecie w Puławach. Dyplom oraz prestiżowy sukces w Puławach zwróciły uwagę krytyków oraz środowisk artystycznych na twórczość Winiarskiego. Rok po ukończeniu studiów jego prace zaprezentowane zostały na wystawie w Galerii Współczesnej w Warszawie, następnie Winiarski wziął udział w Biennale Sztuki Współczesnej w Sao Paulo oraz Biennale Konstruktywizmu w Norymberdze. Artysta aktywnie uczestniczył w życiu artystycznym zarówno w kraju, jak i za granicą, swój dorobek prezentując na 70 wystawach indywidualnych i ponad 500 zbiorowych. Prowadził również działalność dydaktyczną, początkowo na Uniwersytecie im. Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, następnie jako profesor w ASP w Warszawie.

Twórczość Winiarskiego charakteryzuje specyficzne zainteresowanie związkiem między sztuką i nauką, czego rezultatem są próby zobrazowania układów statystycznych. Tworząc autorską metodę konstruowania prac artysta bazował na ustalonych uprzednio, wystandaryzowanych elementach-modułach, na konfigurację których wpływ miał przypadek – rzut monetą, kostką do gry, tabela liczbowa lub ciąg tekstowy. Z biegiem czasu układ modułów stawał się coraz bardziej skomplikowany, wynikając ze złożonych obliczeń matematycznych. Jednocześnie artysta zajmował się scenografią teatralną, realizując około 50 przedstawień.
Przewiń do góry okna