Biografia

Malarz, grafik, rzeźbiarz, autor instalacji, absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Poznaniu. Dyplom uzyskał w pracowni rzeźby Bazylego Wojtowicza, jednocześnie indywidualnie studiował malarstwo. Od 1964 roku pracował jako pedagog na Wydziale Architektury Wnętrz w PWSSP. Wielowątkowa twórczość Berdyszaka łączy się z teoretycznym podejściem artysty do sztuki. Realizowane w cyklach dzieła rozwijają i odpowiadają na filozoficzne problemy podejmowane przez twórcę. Zestawia on oraz integruje różnorodne formy wyrazu, wykraczając poza ich pierwotny sens. W swojej twórczości porusza między innymi zagadnienia: pustki, przestrzeni, ciemności, nieskończoności, czy przeźroczystości. Równolegle do działalności artystycznej wykonywał scenografie do przedstawień teatralnych. Jego początkowe malarskie eksperymenty dotyczyły syntetyzacji formy, czego wynikiem były prace o charakterze abstrakcyjnym. Kolejny etap artystycznych poszukiwań obejmował zagadnienia malarsko - przestrzenne oraz związek rzeźby i malarstwa.
Przewiń do góry okna