Biografia

Studiował na wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, równolegle uczył się malarstwa pod kierunkiem Józefa Unierzyskiego, Jana Stanisławskiego i Józefa Mehoffera. Wiele podróżował - do Włoch, Holandii, Kijowa, a także Francji, gdzie pozostał do końca życia. W Paryżu nawiązał kontakty z przedstawicielami kręgu artystycznego. Lata emigracji wpłynęły na kierunek rozwoju jego malarstwa – na początku ulegał silnym wpływom kubizmu, a w póżniejszych latach inspirował się dawnym malarstwem holenderskim. W jego sztuce jednak nadal obecne były wpływy polskiego folkloru oraz elementy romantycznej nostalgii. Makowski najbardziej znany jest jako malarz dzieci – ich zabaw, radości i smutków. W późniejszym okresie w swoim malarstwie podejmował temat starości, natomiast od początku działalności artystycznej malował martwe natury oraz pejzaże. Obok malarstwa sztalugowego zajmował się także takimi technikami jak akwarela, rysunek, drzeworyt, litografia i akwaforta.
Przewiń do góry okna