Biografia
Studia rozpoczął w 1922 roku na wydziale prawno - ekonomicznym Uniwersytetu Poznańskiego, równolegle uczył się w Konserwatorium Muzycznym oraz w Prywatnym Instytucie Sztuk Pięknych (od 1925 roku). Podczas okupacji mieszkał w Krakowie, gdzie włączył się w działalność Grupy Krakowskiej. Był współzałożycielem grupy artystycznej 4F+R (Forma, Farba, Faktura, Fantastyka...
Przewiń do góry okna