Biografia

Studia rozpoczął w 1922 roku na wydziale prawno - ekonomicznym Uniwersytetu Poznańskiego, równolegle uczył się w Konserwatorium Muzycznym oraz w Prywatnym Instytucie Sztuk Pięknych (od 1925 roku). Podczas okupacji mieszkał w Krakowie, gdzie włączył się w działalność Grupy Krakowskiej. Był współzałożycielem grupy artystycznej 4F+R (Forma, Farba, Faktura, Fantastyka + Realizm) oraz prezesem Związku zawodowego Polskich Artystów Plastyków w Poznaniu. Pierwsze z jego obrazów inspirowane były kubizmem, ukazują zgeometryzowane formy, które obwiedzione są wyraźnym konturem. Stopniowo odchodził od przedstawień figuratywnych. W latach 50. miał już wypracowany własny styl – informel połączony z symbolizmem i surrealizmem. Eksperymentował z materią malarską, posługiwał się kolażem, drippingiem i dekalkomanią. Jego obrazy na pozór abstrakcyjne opatrzone są tytułami, które odsłaniają głębsze znaczenie prezentowanych dynamicznych, organicznych struktur. W okresie socrealizmu na kilka lat porzucił taszyzm, malując przedstawienia figuratywne o tematyce społeczno-politycznej.
Przewiń do góry okna