Jacek Malczewski

(1854 - 1929)

Jacek Malczewski

Biografia

Malarz, czołowy przedstawiciel symbolizmu w sztuce polskiej XIX i XX w. Jeden z najwybitniejszych polskich artystów, którego dzieła prezentowane są w najważniejszych polskich muzeach.

W 1872 rozpoczął zdobywanie wiedzy artystycznej ucząc się rysunku u Leona Piccarda oraz uczęszczając jako wolny słuchacz do klasy Władysława Łuszczkiewicza w Szkole Sztuk Pięknych w Krakowie. Po roku podjął regularny tok studiów, uzupełniając ją prywatnymi lekcji rysunku u Floriana Cynka. Ukończył również kurs kompozycji w klasie mistrzowskiej Jana Matejki. W latach 1876-1877 uczył się w paryskiej École des Beaux-Arts w pracowni Henri'ego Ernesta Lehmanna.

Malczewski pochodził z rodziny o ugruntowanych, patriotycznych tradycjach, dodatkowo przez malarstwo oraz osobowości Jana Matejki, w sztuce Malczewskiego zaczęły dominować narodowo-martyrologiczne tematy. Inspiracje czerpał głównie z polskiej literatury i tradycji, bardzo często używając różnorodnego zestawu symboli nawiązujących do biblii i mitologii.

Od 1880 roku rozpoczął okres podróży, brał udział w wyjazdach m.in. do Włoch, Turcji, Niemiec, gdzie utrzymywał przyjaźnie z artystami takimi jak Alfred Wierusz-Kowalski czy Józef Brandt. W 1897 był jednym z założycieli elitarnego Towarzystwa Artystów Polskich Sztuka, z którym regularnie wystawiał prace. W 1898 r. został mianowany członkiem honorowym wiedeńskiego Vereinigung Bildender Künstler Ősterreichs Secession.

Jacek Malczewski zapisał się również jako wybitny pedagog. W okresach: 1896-1900 oraz 1910-1921 wykładał w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, następnie w latach 1912-1914 pełnił funkcję rektora tejże uczelni. Od 1899 do 1911 uczył na Wyższych Kursach dla Kobiet im. Adriana Baranieckiego, a od 1908 prowadził kursy w Żeńskiej Szkole Sztuk Pięknych Marii Niedzielskiej.

Podczas I Wojny Światowej przebywał w Wiedniu, do Krakowa powrócił w 1916 roku. Zmarł w 1929 roku w Krakowie.

W 1903 odbyła się pierwsza indywidualna wystawa malarstwa Jacka Malczewskiego w Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie i Lwowie, oraz w Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie. Kolejne indywidualne wystawy odbywały się regularnie m.in w Poznaniu (1911, 1925), Krakowie (1924), Warszawie (1925), Lwowie (1926, 1929) i Łodzi (1926). W 1911 urządzono w Wiedniu retrospektywną prezentację twórczości artysty. Malczewski uczestniczył w wielu zagranicznych wystawach, m.in. w Monachium (1890-1898), Berlinie (1891, 1896, 1913), Petersburgu (1899), Chicago (1893), Paryżu (1900, 1921) etc.