Zdzisław Salaburski

(1922 - 2006)

Zdzisław Salaburski

Biografia

Salaburski potrzebę artystycznego wyrazu realizował w dwojaki sposób – początkowo jako aktor teatralny, później także jako malarz. Po wojnie kształcił się w Krakowie u profesora malarstwa Akademii Sztuk Pięknych Fryderyka Pautscha. W tym samym czasie uzyskał również uprawnienia do wykonywania zawodu aktora. Oprócz pracy aktora teatralnego w Toruniu, Łodzi, Poznaniu, Warszawie czy Krakowie, zajmował się scenografią. Najpełniej jednak realizował się w malarstwie, dla którego aktorstwo porzucił w 1961 roku. Był członkiem Grupy 55, z którą wielokrotnie wystawiał. Jego prace prezentowane były także na II Wystawie Sztuki Nowoczesnej w warszawskiej Zachęcie, a indywidualne ekspozycje odbywały się w Galerii ZPAP w Warszawie, czy galerii Krzywe Koło, z którą współpracował. Salaburski brał również udział w wielu wystawach indywidualnych za granicą, między innymi w Kopenhadze, Dusseldorfie, Utrechcie, Sztokholmie, Wiedniu, Toronto czy Nowym Jorku. Uprawiał malarstwo abstrakcyjne, o wyraźnie zaznaczonej strukturze prezentowanych form. Charakter twórczości artysty sytuuje go wśród znakomitych przedstawicieli nurtu malarstwa materii w Polsce.