Szymon Mondzain

(1887 - 1979)

Szymon Mondzain

Biografia

Studiował w warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych u Kazimierza Stabrowskiego. W 1908 roku wyjechał do Krakowa, gdzie podjął studia w Akademii Sztuk Pięknych pod kierunkiem Teodora Axentowicza i Józefa Pankiewicza. Podróżował do Paryża – zamieszkał tam na stałe w 1912 roku, ucząc się w pracowni André Deraina. We Francji utrzymywał przyjacielskie kontakty z Derainem, Apollinaire’em, Salmonem. Podczas I wojny światowej odbył ochotniczą służbę w Legii Cudzoziemskiej. Często podróżował, malował w Bretanii, Hiszpanii, Włoszech, wyjeżdżał do Szwajcarii oraz Algierii, gdzie przebywał przez lata II wojny światowej, a później zamieszkał. W 1965 roku powrócił na paryski Montparnasse. Wielokrotnie prezentował swoje prace w Paryżu na Salonie Niezależnych, Jesiennym i Tuileries, uczestniczył w wystawach sztuki polskiej w Paryżu, Pittsburghu, Nowym Jorku. Wystawy indywidualne Mondzaina odbywały w Paryżu, w Chicago, Nowym Jorku, Oranie i Algierze. Malarz zafascynowany był twórczością Cezanne’a, co widoczne jest w jego wczesnych pracach malarskich - martwych naturach, pejzażach południowej Francji i portretach. W twórczości Mondzaina uwidacznia się również wpływ Deraina - w geometryzujących formach oraz ograniczonej gamie barw. Wyjazd artysty do Algierii zaważył na charakterze jego twórczości, która stała się bardziej dekoracyjna, o jasnym i soczystym kolorycie, wypełniona arabskimi motywami.