Alfred Lenica

(1899 - 1977)

Alfred Lenica

Biografia

Studia rozpoczął w 1922 roku na wydziale prawno - ekonomicznym Uniwersytetu Poznańskiego, równolegle uczył się w Konserwatorium Muzycznym oraz w Prywatnym Instytucie Sztuk Pięknych (od 1925 roku). Podczas okupacji mieszkał w Krakowie, gdzie włączył się w działalność Grupy Krakowskiej. Był współzałożycielem grupy artystycznej 4F+R (Forma, Farba, Faktura, Fantastyka + Realizm) oraz prezesem Związku zawodowego Polskich Artystów Plastyków w Poznaniu. Pierwsze z jego obrazów inspirowane były kubizmem, ukazują zgeometryzowane formy, które obwiedzione są wyraźnym konturem. Stopniowo odchodził od przedstawień figuratywnych. W latach 50. miał już wypracowany własny styl – informel połączony z symbolizmem i surrealizmem. Eksperymentował z materią malarską, posługiwał się kolażem, drippingiem i dekalkomanią. Jego obrazy na pozór abstrakcyjne opatrzone są tytułami, które odsłaniają głębsze znaczenie prezentowanych dynamicznych, organicznych struktur. W okresie socrealizmu na kilka lat porzucił taszyzm, malując przedstawienia figuratywne o tematyce społeczno-politycznej.

Wystawy

Tuż po wojnie rozpoczął najbardziej decydujące dla jego drogi artystycznej eksperymenty techniczne, tworząc „dzieła warstwowe”, poszukując ciekawych rozwiązań kolorystyczno-fakturalnych nakładając na powierzchnię obrazu kilka warstw farby, następnie ją zdzierając, co wydobywało kolejne, nieregularne, barwne płaszczyzny.

Jak wielu artystów tamtego okresu przez pewien czas tworzył pod wpływem socrealizmu, ulegając tematom stricte polityczno-społecznym, jednak już pod koniec lat 50. powrócił do zainteresowania taszyzmem oraz ekspresjonizmem abstrakcyjnym, wyznaczając tym samym główny styl w swojej twórczości, który do dziś uznawany jest za niezwykle oryginalny i charakterystyczny. 

Oferowane prace pochodzą z lat 60. kiedy styl artysty był już wyklarowany, a malarz miał na swoim koncie liczne wystawy i sukcesy komercyjne. Okres ten uznawany jest za najlepszy i najbardziej pożądany w jego twórczości.