Władysław Hasior

(1928 - 1999)

Władysław Hasior

Biografia

Rzeźbiarz, malarz, pedagog; określany prekursorem pop-artu i sztuki asamblażu w Polsce; uczył się w zakopiańskim Państwowym Liceum Technik Plastycznych pod kierunkiem Antoniego Kenara. W 1958 roku ukończył wydział rzeźby w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie u prof. Mariana Wnuka, następnie studiował w pracowni Ossipa Zadkine'a w Paryżu. Kilka lat później został członkiem międzynarodowej grupy artystów i pisarzy Phases. Pod koniec lat pięćdziesiątych zaczął tworzyć liczne asamblaże, wykorzystując przedmioty znalezione. W latach sześćdziesiątych jego twórczość obfitowała w rzeźbiarskie performanse odnoszące się do metaforyki żywiołów ognia, wody, ziemi i powietrza, a także monumentalne rzeźby, współgrające z charakterem otaczającego je środowiska. W latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych Hasior prezentował swoją twórczość na wielu ekpozycjach krajowych i zagranicznych. W tym czasie odbywał także liczne podróże, które znacząco wpłynęły na jego twórczość. Odwiedził między innymi Szwecję, Norwegię, Danię, Belgię, Holandię, Francję, Włochy, Austrię, NRF, Urugwaj, czy Argentynę.