Marian Warzecha

(1930)

Marian Warzecha

Biografia

Po nowojorskiej wystawie "15 Polish Painters" (Museum of Modern Art, 1961) amerykański krytyk tak John Canaday tak pisał o pracach Warzechy: "Polski artysta jest [...] dokładnym rzemieślnikiem prostokątnych powierzchni. Jedną z nich wysuwa niekiedy do przodu i w ten sposób powstaje relief. [...] jest to technika, która przynosi efekt uroczystej prostoty, pełnej subtelności i poczucia spełnienia. Dzięki temu zbawczemu przesunięciu jednej z prostokątnych płaszczyzn dzieła Warzechy unikają nadmiernej surowości."Ukończył scenografię na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, dyplom uzyskawszy u Andrzeja Stopki. Na krakowskiej ASP studiował również malarstwo oraz etnografię i historię sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jest współzałożycielem Drugiej Grupy Krakowskiej. Był uczestnikiem II Wystawy Sztuki Nowoczesnej w Warszawie w 1957 roku, brał także udział w Sympozjum Artystów i Naukowców w Puławach w 1966 roku.Przez krótki okres czasu jego twórczość oscylowała wokół malarstwa informel, następnie jego zainteresowania skoncentrowały się na sztuce kolażu. Wraz z żoną Teresą Rudowicz rozwinął technikę kolażu z wykorzystaniem antykwarycznych papierów. Artysta konstruował prace o ascetycznym charakterze, utrzymując je zwykle w jasnej tonacji barwnej. Swoje prace uzupełniał odręcznymi napisami, przywołującymi na myśl dawne inskrypcje. Twórcze eksperymenty doprowadziły Warzechę do opracowania własnego systemu artystyczno – matematycznego. W wyniku tych działań powstały Metazbiory – cykl obrazów, wypełnionych wzorami i wykresami, które zainspirowane zostały teorią mnogości. Działalność artystyczna Warzechy oscyluje wokół związku sztuki i nauki, jednak z twórczości surowej przekształciła się ona w sztukę bardziej swobodną, jednak nie mniej precyzyjną.