Władysław Lam

(1893 - 1984)

Władysław Lam

Biografia

Malarstwo studiował na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie u profesorów Teodora Axentowicza oraz Józefa Mehoffera. Jego pierwsza wystawa odbyła się w 1916 roku w Krakowie w Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych. Lam był członkiem Towarzystwa Artystów Poznańskich „Świt”, współorganizował Grupę Artystów Wielkopolskich „Plastyka” oraz Grupę Artystów Malarzy „Awangarda”. Związany był także z krakowskim Cechem Artystów Plastyków „Jednoróg”, oraz lwowskim stowarzyszeniem artystów „Nowa Generacja”. W okresie międzywojennym został profesorem w Katedrze Rysunku na Wydziale Architektury Politechniki Lwowskiej, zaś w 1945 roku objął stanowisko profesora rysunku i malarstwa w Politechnice Gdańskiej. Uprawiał malarstwo, rysunek oraz techniki graficzne. Tworzył głównie portrety, pejzaże i kompozycje figuralne. Jego twórczość, od estetyki kubistycznej, przez nurt klasycyzujący oraz fascynację postimpresjonizmem, w połowie lat 50. ewoluowała do malarstwa abstrakcji aluzyjnej. Oprócz twórczości artystycznej Lam zajmował się teoriami rysunku oraz malarstwa, które prezentował w publikowanych książkach.Władysław Lam. 1893-1984. Wystawa monograficzna. [katalog wystawy], red. K. Fabijańska- Przybytko, Gdańsk-Oliwa, 1986Władysław Lam. Wystawa malarstwa. [katalog wystawy], red. B. Mitscchein, Warszawa 1979.