Jan Tarasin

(1926 - 2009)

Jan Tarasin

Biografia

Uznawany za klasyka polskiego malarstwa współczesnego. Jest absolwentem Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, gdzie w latach 1946-1951 uczył się malarstwa i grafiki pod kierunkiem Zygmunta Radnickiego, Wacława Taranczewskiego i Zbigniewa Pronaszki oraz Andrzeja Jurkiewicza i Konrada Strzednickiego. Uprawiał malarstwo, rysunek i grafikę, od połowy lat 50 tworząc obrazy niefiguratywne. Początkowo malował ascetyczne martwe natury, które z czasem uległy transformacji – obiekty, które przedstawiał na płótnach zaczęły nabierać nierealistycznego charakteru. Jego twórczość balansowała pomiędzy abstrakcją a odniesieniami do natury, których nigdy ostatecznie nie porzucił. Był uznanym profesorem malarstwa na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, później objął stanowisko rektora tej uczelni. Od 1962 roku był członkiem Grupy Krakowskiej. Tarasin jest laureatem wielu prestiżowych nagród artystycznych, między innymi Nagrody Yomiuri na III Międzynarodowej Wystawie Młodych Plastyków w Tokio w 1964 roku, Nagrody Działu Polskiego na V Biennale w San Marino w 1965, Nagrody im. Cypriana Kamila Norwida w 1976 roku, czy Nagrody im. Jana Cybisa w 1984 roku.