The axial figure, 1959
watercolor and ink on graph paper
69.5 x 28.5 cm (wymiar z ramą 955 x 555 cm)
signed and dated lower right: LEBENSTEIN 59.

Provenance:

- The private collection, Great Britain

Opis:

Figura osiowa z 1959 roku przedstawia zgeometryzowany kształt, który artysta tym razem umieścił na jasnym, bladoróżowym tle. Koncentrując się jedynie na warstwie wizualnej tego dzieła, dostrzegamy w nim prostą formę przypominającą ludzkie ciało, sztywną, umieszczoną w niedookreślonej przestrzeni, usytuowaną w centrum kompozycji. Kształt ten jest symetryczny, a jego środek wyznacza linia przecinająca płaszczyznę papieru na pół – jest ona zatem jego osią, kręgosłupem. Te geometryczne formy jedynie dzięki odpowiedniemu ułożeniu dają wrażenie, że Lebenstein w swoim dziele rzeczywiście odnosi się do postaci człowieka. Przechodząc zaś do warstwy znaczeniowej pracy, ta ludzka, surowa postać jest uproszczoną formą malarskiej wypowiedzi. Nie jest to wypowiedź prosta, ponieważ została ona zsyntetyzowana, a dzięki temu stała się jeszcze bardziej tajemnicza i wieloaspektowa. Lebenstein w sposób umowny zobrazował człowieka, przedstawiając ideę dotyczącą jego Ja. Z jednej strony ukazał on pierwotność natury człowieka, z drugiej zaś refleksyjność i zawsze towarzyszące jej rozdarcie.
  • Zapytaj o tę pracę