Why in Thursday? (from the cycle "Rain"), 1970
acrylic, relief on board
23.5 x 35.5 cm

signed and dated upper left: TADE MYSLOWSKI 70
described on the reverse: "DLACZEGO WE CZWARTEK?" | z cyklu "DESZCZ" | 1970 PARIS | T. MYSLOWSKI | 23, 5 x 35 cm

  • Zapytaj o tę pracę